Betrouwbaar. Persoonlijk. Snel.
A.A.S.V.
Het administratie- en advieskantoor die met U samenwerkt.

AASV is een laagdrempelig en informeel kantoor in Mijdrecht die zowel de startende als de gevestigde ondernemingen tot zijn klantenkring mag rekenen. Door intensieve contacten te onderhouden en regelmatig langs te gaan weten we wat speelt bij de ondernemer en zijn onderneming.

U investeert in uw onderneming en wij in u.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw nieuwsgierigheid te hebben gewekt voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Tarieven

Niet bang zijn dat elk telefoontje / advies meteen doorberekend wordt.

Overleg

Kwartaal overleg/uitleg van de stand van zaken a.d.h.v. uw administratie.

Snelle reactie

Niet weken wachten op een antwoord of een jaarrekening.