U kunt bij ons andere terecht voor:
Aanbevolen Services
Het inrichten en verwerken van uw administratie
Uw jaarrekening
Deponering van uw jaarrekening bij de KvK van uw BV
De loonadministratie
Belastingadvies- en –aangiften
Ondersteuning bij het schrijven van een ondernemingsplan
Financieringsvraagstukken
Organisatieadvies (reorganisatie en bedrijfsopvolging)

U beslist zelf welke werkzaamheden u uitbesteed en hoe u uw administratie wenst in te richten.
Wilt u online boekhouden en meekijken of de administratie zelf boeken en later laten controleren?
Wilt u alleen de belastingzaken uitbesteden?
Hoe doet u momenteel de facturatie?

Het is allemaal bespreekbaar.